تبلیغات
فراموش شدگان

فراموش شدگان

× تـــ♥ــو کـــه بــاشی کــافیستـــ × مگـــر مــטּ بــه جــز " نـفــس " چــه میـخــواهـــم ؟!!×

درد
اگــــــــــــــــــر درد داری


تحمــــــــــل کــــــــن...

روی هــــــــم کــــــه تلنبـــــــار شـــــــد

دیگــــــــر نمیفهمـــــــی کـــــــــدام درد

از کجــــــــــاست....

کـــــــم کـــــــم خـــــــودش

بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود....!





[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 07:13 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

آغوش تو . . .
این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . .

کم می آورم ،

 بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، 

اما نه هر بازوانی ،

 فقط حصار آغوش تو . . .




[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

اجـبــــار
گـــاهــﮯ دلـــم تـنـگــــ تـــو مــﮯ شـود …

بـــﮧ تـمــــام دلایـلــﮯ ڪـــﮧ نـیـسـتــﮯ …

و بــــﮧ اجـبـــار آروم مــﮯ گـیـــرم …

چــــﮧ اجـبــــار تـلـخـــﮯ...




[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 06:58 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

تنهایی یعنی...
تنهایی یعنی...

، یه بغض كهنه

و یه چشم خیس

و یه موزیك لایت

و سیگار

و یه فنجون قهوه تلخ...!!!



[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

اینجا
این روزهــــ ــــــا من خدای ســـــ♦ــــکوت شده ام

 خفقــــــــان گرفته ام

 تا آرامـ ــــــــش اهالـــ ـ ـ ـــــی دنیــــا خط خطـــــــــ ـ ـ ـی نشود...

 اینجا زمیـــــــ•ــــــن است

 اینجا زمیـــــــ•ــــــن است رسم آدمهـــ ـــایش عجیـــــب است

 اینجا گــــ ــم که میشـــــوی

 بجای ایــــــنکه دنبـــــالــــــــت بگردند فراموشــــ ــــــت میــکنند.........




[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

نماز عشق
دو رکعت گـریه!

برای خـاطـره هـایم

یک قنـوت ســکوت!

برای یـادت

دو سجـده بی قـراری!

برای دوستی بربــاد رفتــه

و یک تشـهد!

برای مــرگ احساسم . . .



[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 06:45 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

نمیفــــــهمه
میــــــــدونم

؛ مــــــــال من نیستــــــــی

! امــــــــا ....

دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه

این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... !

بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !




[ یکشنبه 4 خرداد 1393 ] [ 06:28 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

یـواشكـــــــے
بیــن خـودمـــآن بـاشـد ...

امــآ مـن هنـــوز تــــ♥ــو را یـواشكـــــــے 

""دوستــــــــ دارم ... ""



[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 06:08 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

فقط من
همـیشہ بـا مـــن بمـــان ...

هیچكــــس عــاشقـــانہ تــر از مـــن 

نمــے تـوانـــد تــــ♥ــــــو را بسرایـــد ....




[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 06:06 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

بدهکار
هـمہ ے روزهــــا بـہ كنـــار ؛

تــو امــــروز را عجیبـــــ بـہ مــن و چشـم هــاے منتـظـــرم ....

بــدهكــــ×ــــارے ...




[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ 06:04 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 126 :. [ ... ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ ... ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه