تبلیغات
فراموش شدگان - مطالب دی 1393

فراموش شدگان

× تـــ♥ــو کـــه بــاشی کــافیستـــ × مگـــر مــטּ بــه جــز " نـفــس " چــه میـخــواهـــم ؟!!×

برای گونه ام..
نیستی و هنوز..

جای بوسه ات را...

با سیلی، سرخ نگه می دارم!

برای گونه ام..

حکم زن مطلقه ای دارد ..

که آبرویش را می خرد آن یک جفت کفش ...

که مردش به وقت رفتن...

جاگذاشته باشد.....

پشت در آپارتمان ! ...!!!
[ سه شنبه 16 دی 1393 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

جای پای تو
دراز میكشم. 

خیره میشوم به سقف..
 
اشكهایم می چكند...

سُر می خورند و میروند...

به جایی كه تو همیشه می بوسیدی....!
[ سه شنبه 16 دی 1393 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

برای بوسیدنت
بگزار بگویند هوس است ...

بگویند گناه است

بگزار بگویند ...

من همه هستی ام را میدهم برای بوسه بر لبهایت !

بی تو ...

بهشت هم برود به جهنم !

بگزار بگویند هوس است ...[ سه شنبه 16 دی 1393 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

بـــــاور کــــن .....
مــن

از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو

در قـــلـــب ِ خــویــــش

هـــزار شــــــعر میسازم

تــو

بـه ایـــن دســت سازه هـــای ِ مــن نخـند

عشق را صادقانه بـــــاور کــــن .....[ جمعه 12 دی 1393 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

:(
نامــــه نوشــتن چـــه ســـود

چـون نرسـد دسـت دوسـت؟

[ جمعه 12 دی 1393 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

بــی‌ تــــو
مــن

بــی‌ تــــو

در غریب‌ترین شهر عالمـــم . . .

بــی ‌مــن

تـــو در کجــای جهـانـــی

کــه نـیـسـتـی ؟ ! . . .
[ جمعه 12 دی 1393 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

روزهای سرد
آنــقـــدر روزهـــای بــی تـــو بــودن را شـمـــرده ام 

کـــه نــمــی دانـــم چنـــد ســالـــه شـــده ام

زمستـــان اســـت 

یـــا ســـرمـــای بـــی تـــو بـــودن تــــا استـــخـــوانـــم نــفـــوذ کـــرده اســـت !؟[ جمعه 12 دی 1393 ] [ 04:33 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

خیال تو
تو بـــرو

من هم برای اینکه راحت بروی میگویم:

باشد برو...خیالی نیست...

اما...

کیست که نداند...

بی تو تنها چیزی که هست...

خیال توستـــ...[ جمعه 12 دی 1393 ] [ 04:29 ب.ظ ] [ آرام ] [ نظرات() ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه